Warszawa Fantastyczna / Paweł Dunin Wąsowicz

autor: Paweł Dunin Wąsowicz

typ okładki: twarda

wymiary: 17,5 x 24,6 cm

ilość stron: 284 + tablice ilustrowane

wydawnictwo: Fundacja Raster

data wydania: 2010

ISBN: 978-83-916439-8-3

69 

Brak w magazynie

Paweł Dunin-Wąsowicz, autor pomnikowej “Wid­mowej biblioteki”, zestawił w jednym tomie wszystko co do tej pory literaci zmyślili na temat stolicy Polski. Ze swojej, wydaw­niczej strony, postanowiliśmy dopełnić tego total­nego dzieła wizual­nym appen­dik­sem przedstawiającymi kilka naj­bar­dziej sugestyw­nych architek­tonicz­nych i artystycz­nych fan­tazji na temat Warszawy. Moja War­szawa fan­tastyczna składa się z trzech części. W pierw­szej omówiłem w miarę chronologicznie obecność War­szawy w pol­skiej fan­tastyce trzech okresów – przedwojennym, PRL-owskim i po 1989 r.; wobec bogac­twa naj­now­szej twórczości, dzieląc ją dalej gatunkowo na fantastykę przyszłościową, historie alternatywne, fan­tasy oraz osobno wydzielając komiks. W drugiej części zamieściłem pięć szkiców problemowych, w których przyglądałem się Pałacowi Kultury i Nauki, tram­wajom, żydowskim mieszkańcom miasta, klimatowi oraz potworom. Książkę zamyka najkrótsza część trzecia stanowiąca alfabetyczny spis wykrytych przeze mnie fikcyjnych ulic, placów, dziel­nic i budowli w znanych mi fan­tastycz­nych Warszawach. Paweł Dunin-Wąsowicz (frag­ment wstępu)

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Hit Enter to Szukaj or Esc key to close